http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6622211.jpglink
http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6915292.jpglink
http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6207233.jpglink

Başbakanı Ziyaret

Emekli Polisler Derneği Genel Başkan Öncel ÜNEY’in Konuşması Sayın başbakanım yeni göreve gelen koalisyon hükümetini kutlar şahsınızda tüm kabine üyelerine Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz. Emekli denildiğinde yaşamımızın en Devamı...

Genel Merkezimizin Açılışı

Eski Trafik Şubesi (Arun un fabrikası karşısı) Polis Genel Müdürlüğü tarafından derneğimize tahsis edilmiştir. 05.11.2013 tarihinde yapılan açılış töreninde Dernek başkanımız Öncel ÜNEY ile Polis Genel Müdürü Ahmet ZAİM birer konuşma Devamı...

Acar ile Demir Ziyareti

30.08.13 – 02.09.13 tarihleri arasında T.C. Polis Emeklileri Derneği Başkanı Sayın Mustafa Acar ile Dernek Dergisi Sayfa Müdürü Cengiz Demir, Derneğimizin davetlisi olarak K.K.T.C’ni ziyaret etmişlerdir.         Devamı...

Başbakanı Ziyaret Genel Merkezimizin Açılışı Acar ile Demir Ziyareti
Home  >  Erdağan MANİ  >  Bana Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim
Bana Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim Yazdır e-Posta
Erdağan MANİ tarafından yazıldı.   

  İnsanoğlu tarih boyunca yaşadığı çevreye göre hareket etmeye çalışmıştır. Çevreye uyamayan, o diyarı terk eder.

  Günümüzde de uyuşturucu kullanan gençlerin arkadaş grupları var. Bu gruplara dıştan giren gençler ya onlara uyup uyuşturucu kullanacaklar veya bu arkadaş gurubundan ayrılacaklar. Genele bir bakacak olursak içici gruplara karışan bir gencin kolay kolay kurtulma imkânı yoktur.

  Şimdi sizlere yıllar önce uyuşturucu yüzünden mahkum olan bir gencimizin yukarıda anlatılanlara uyan itiraflarından kesintiler anlatacağım.

  1986 yılında yapılan bir operasyonda bir gencimizin tasarrufunda takriben 1 gram cannabis reçinesi bulundu. Bu gencimiz sorgusu esnasında öyle itiraflarda bulundu ki bugün okuyacağınız yazıya en güzel örnektir.

  Bahse konu gencimiz 1 gram uyuşturucu ile yakalandıktan sonra sorgusunda; uyuşturucu kullanmaya yakalandığı günden üç ay önce başladığını, başlamasına çok sevdiği bir arkadaşının sebep olduğunu, başlangıçta arkadaşının teklifine karşı çıktığını ancak fazla direnemediğini ve birkaç kez kullandıktan sonra bağımlı olduğunu anlattı. Gencimiz daha sonra uyuşturucu bulabilmek için adeta arkadaşına esir olduğunu, arkadaş çevresinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Eski arkadaş çevresinde uyuşturucu kullanan birisinin olmadığını, bu arkadaşı yüzünden yeni bir arkadaş çevresine girdiğini ve bu olayların kısaca gencimizin başını yakan ve bu hallere düşüren en iyi bir arkadaşı oldu.

  Yani bu olaya uygun hemen aklımıza bir atasözü gelir. "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim". Bu atasözü siz gençlerin kulağında küpe olsun, çünkü uyuşturucu kullanma nedenlerinin başında gelenlerden biri de "arkadaş hatırına uyuşturucu kullanmadır".Sevgili gençler bu konu lütfen kulağınızda yankılansın...

 

Anket

K.K.T.C Emekli Polisler Derneği Faaliyetlerini Nasıl Buluyorsunuz?
 

Duyurular

Gönyeli’de faaliyet gösteren Kolon British Hospital Limited Hastanesi (Eski Medikent Hastanesi) ile Derneğimiz arasında aşağdaki protokol imzalanmıştır.

Üyelerimizin bilgisine getirilir.

Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi

1- Taraflar

A- Kolan Brıtısh Hospıtal Ltd.

Atatürk Cad.no:13 Gönyeli / Lefkoşa

(Adresinde mukim, bundan böyle HASTANE olarak anılacaktır.)

B- Emekli Polisler Derneği

Atatürk Stadyumu Altı / Lefkoşa

(Adresinde mukim, bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.)

2- Sözleşmenin Konusu

Firma'ya ait iş yerlerinde çalışan işçi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri ile iş yeri sınırları içinde hastalanan, kaza geçiren ziyaretçilerin ayakta ve /veya yatarak tedavilerini kapsar.

3- Sözleşme Şartları

A. Firmanın iş bu sözleşme ile yükümlülüğünü üstlendiği hastaların, hastane'ye müraacatında firmanın yazılı ve yetkili imzasını taşıyan kaşeli bir kağıt ve hasta kimliğini kanıtlayan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi kimlik belgesinin, hasta tarafından ibrazı şarttır. Ancak acil servise getirilen hastalar da kaşeli kağıt hastane'ye sonrada ibraz edilebilir

B. Kaşeli kağıt ile gelen hastalardan, hastane tarafından herhangi bir avans talebinde bulunmadan hasta kabul işlemleri yapılır.

C. Hasta kabulü, hastanın şirket kimliği veya firmayı temsil eden yetkili şahsın imzaladığı kaşeli kağıt veya acil rumlarda sözlü onayı ile olacaktır firma tarafından onay verecek yetkili kişiler: Gündüz saatlerinde, Öncel ÜNEY (0533 869 6120) - Gece saatlerinde, ..... (...)

Olarak belirlenmiştir ilerleyen dönemlerde yetkili kişilerin isimlerinde yapılan değişiklik yazılı olarak hastane sorumlularına bildirilecektir verilecek numaralara ulaşım 24 saat sağlana bilmelidir yetkili kişilere ulaşılamaması durumunda hastane sorumlu değildir.

D. Firmanın kabul ettiği hastalar için hastanede kaldığı sürece uygulanacak tıbbi ve cerrahi tedaviler, hemşirelik bakımı ve diğer hizmet bedelleri hasta çıkışında sözleşme koşullarına uygun olarak firmaya fatura edilecektir hastane, yapılacak tedavi ve bedeli hakkında firma yetkilisini, tedavinin aciliyeti yok ise tedaviden önce acil durumlarda tedaviye başladıktan sonra bilgilendirecek ve firma yetkilisinin onayını alacaktır. Firma yetkilisinden onay alınmaması halinde firma ödeme yükümlülüğünü yerine getirmez. Acil olarak kaşeli kağıt olmadan hastane'ye getirilen hastalar için telefon irtibatı ile alınan sözlü onaylar nöbetçi idare amiri tarafından tarih ve iletişim saati de belirtilmek sureti ile yazılı olarak kayda alınıp, imzalanmaları durumunda aynen yazılı onay gibi geçerli olur.

E. Yatan hastalara yattığı süre boyunca ilaç ve serum temini hastane eczanesi tarafından sağlanacaktır.

F. Hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler hastane olanakları kullanılarak yapılacak, hastane olanaklarının yetersiz kaldığı hallerde(tıbbi bakımdan acil durumlar hariç) firma haberdar edilerek, hasta başka bir sağlık merkezine sevk edilecektir. Hastane doktorunun raporu ile tavsiye edilecek tıbbi bakımlar ve acil durumlarda hastanenin her türlü girişimi, hastanenin firmayı bilgilendirmesi ve firma tarafından yazılı veya sözlü onaylanması sonucu gerçekleşecektir.

G. Hastane firma iş göreni ve l.derece yakınlarına, uyguladığı cari fiyatlar üzerinden tüm muayene, teşhis, tedavi ve ameliyatlar için %20 indirim yapmayı kabul eder.

H. Hastanenin ambulansı hasta transferi olanağı sağlayacaktır. Firma ile hastane arası transferi firmaya fatura edilmeyecek olup, herhangi bir ücret talep edilemeyecektir. Firma ile hastane harici hasta transferi gerekir ise firma onayı alındıktan sonra transfer ücretine % 20 indirim yapılacaktır.

I. Hastanın taburcu edildiği tarih itibari ile hastanece düzenlenecek fatura karşılığında taburcu esnasında firma tarafından 30 günlük çek yada senet verilecektir.

J. Hastane, firma hastalarına sunduğu hizmetleri, diğer hasta gruplarına sunduğu hizmetlerle aynı kalite ve hizmet anlayışıyla sunacaktır.

4- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme imza tarihten itibaren l (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan biri sebep göstermeksizin en az 15 gün önce karşı tarafa bildirmek sureti ile sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme hitamından 15 gün evvel sözleşmenin feshi karşı tarafa ihbar edilmediği takdirde sözleşme aynı şartlarda aynı süre için yenilenmiş sayılır.

Sözleşmenin sonlanması (süre bitimi, fesih vb.) durumunda devam etmekte olan müdahale, tedavi vb. sözleşme içeriği tıbbi hizmet varsa, tıbbi hizmet sonlanana kadar sözleşme şartları geçerli olacaktır.

5 - Firmanın Sevk ve Onay Yetkisi

Firma adına hastaneye gönderilen sevk belgesinde, firmayı temsilen ortaklardan birinin veya firmanın yetki verdiği müdür veya şef düzeyinde çalışmakta olan birisinin firma kaşesi üzerine atacağı imza yeterli olacak ve firma imzaya yetkili kişilerin isim ve imza örneklerini hastaneye bildirilecektir. İmza ve yetki değişikliklerinin hastaneye zamanında bildirilmemesi nedeni ile yetkisiz imza taşıyan sevk ve onay belgeleri ile yapılan işlem bedellerinden firma sorumluluğu kabul eder. Tarafların yasal tebligat adresi, madde 2 de yer alan adreslerdir.

6- Son Hükümler

1. İşbu sözleşme ile firmanın hastaneye göndereceği hasta sayısı hususunda herhangi bir taahhüdü yoktur.

2. Taraflar, bu sözleşmedeki hak ve sorumluluklarını 3.kişilere devredemez.

3. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mahkeme ve İcra Daireleridir.

4. İşbu sözleşme tarafların karşılıklı mutabakat beyan ve ikrarları ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve .................Tarihinde imza edilerek taraflara birer suret verilmiştir.

 

KOLAN BRITISH HOSPITAL LTD.

MŞ 15790

 

 

Mikrolab Laboratuarı ile yapılan sözleşme aşağıda görüldüğü gibidir. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

Mikrolab Laboratuar Hizmetleri Ltd. ile Polis Emeklileri Derneği İşbirliği Protokolü;

Polis Emeklileri Derneği ile MİKROLAB Tıbbi Tahlil Laboratuarı arasında Polis Emeklileri Derneğine ait üye ve birinci derecede yakınlarının aşağıdaki şartlara bağlı olarak yararlanması için bu protokol taraflarca imzalanır.

ŞARTLAR:
1-  Ekteki listede yazılı tahliller belirtilen ücretlerden %20 indirim oranları kadar azaltılarak uygulanır,
2-  Ekteki listede belirtilmeyen tüm testler bu indirimden muaftır.
3-  Protokol 11.07.2012 tarihinden itibaren bir yıl sure ile geçerlidir.

Liste İçin Tıklayınız....

MikroLab Laboratuar Hizmetleri Ltd..   Polis Emeklileri Derneği

 

Girne'de bulunan Lokalimiz yanındaki iki odalı Misafirhanemiz üyelerimiz ile halkımızın hizmetindedir.

Geniş Bilgi: 0392 223 23 90 ve 0392 223 76 37 numaralı telefonlardan öğrenilebilir

 

Mehmetçik Bölge Sorumlumuz Osman Zorlu’nun yoğun işleri nedeniyle ayrıldığı bölge sorumluluğu görevine Ahmet Karagözlü atanmıştır. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

 Tel: 0533 8248883

 

Dernek Başkanımız Öncel Üney açık kalp ameliyatı geçirmiş olup istirahatte bulunmaktadır. Dernek Başkanlığı görevini 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararı ile Özel Kasapoğlu yürütmektedir. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

 

Tüzüğümüz gereğince Mayıs 2012 tarihinde Genel Kurulumuz yapılacaktır. Genel Kurulumuza katılarak öneri ve görüşlerinizi bildirmenizi bekleriz.

KKTC Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu
 

 

Cyprus Life Hospital ve Emekli Polisler Derneği arasında yeni işbirliği antlaşması yapılmıştır. Üyelerimizin Bilgisine Duyrulur.

 

 

28 Ocak 2011 Cuma günü
Saat 11.30’da

İnönü Meydanı’nda toplanıyoruz

Bu Katılım

Eşel Mobil'i önce iki aydan altı aya, daha sonra ise önce altı ay sonra da bir yıl süre ile donduranlara;

Bu katılım, verdikleri sözleri unutarak, maaşlarımızı acımasızca vergi kapsamına alanlara;

Bu katılım, Anayasa'ya aykırı olarak maaşlarımızdan dört ay kesinti yaptıktan sonra 13. maaşlarımızı da vergilendirerek ödemeyi planlayanlara;

Hayat Pahalılığının ikinci bir kez daha altı ay süre ile dondurulmasından Emeklileri sorumlu tutanlara;

Bu katılım, yeni Barem Sistemi ile 01 Ocak 2011 tarihinden sonra istihdam edilecek olanları sürünmeye mahkum edenlere;

Bu katılım, her türlü uyarıyı göz ardı ederek bizlerle hiç istişare etmeden kararlar alanlara;

Bu katılım, Demokratik, laik bir Hukuk Devletinde iktidar olduklarını unutarak her türlü Hukuk dışılığa başvuranlara karşıdır...

Bu katılım, tüm bunları yapanlara yeter, artık durunuz demek içindir.

İKTİDARA SESLENİYORUZ

Yanlışlarınıza son veriniz. Sivil Toplum Örgütleri ile Diyalog başlatınız.

Tek başınıza karar almaktan vazgeçiniz.

Anayasaya ve Yasalara bağlı kalınız.

Ve SON SÖZ

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi olarak, gerek Ekonomik, gerekse Siyasi sorunlarımızın ancak Anavatanımız Türkiye'nin desteği ile çözümlenebileceğine inandık ve İnanmaya devam edeceğiz.

Bizler tüm haksız uygulamalardan Demokratik Seçimlerle İktidara gelen Hükümeti sorumlu tutuyoruz.

Bizler kazanılmış haklarımızın iadesi ve Destimizi zayıflatacak yanlış kararların geri alınması için meydanlardayız.

Bu görüş ve düşüncelerle tüm Emeklilerimizi 28 Ocak 2011 Cuma günü saat: 10.30'da

Şehitler Anıtı yanında (Emekli Subaylar Derneği Önünde - Eski Kırıkkale Binası) bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti'nin Gazimağusa, Gime ve İskele Lokallerinin önünden hareket edecek olan otobüslerden tüm emeklilerimiz yararlanabilecektir.

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi

Mehmet Salih Direktör

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı

Mustafa Tolga

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Başkanı

Esen Ömürlü

G.K.K. Em. Astsubaylar Der. Başkanı

Öncel Üney

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı

Alper Önel

G.K.K Em. Sb. Derneği Başkanı

Derviş Coşkuner

Vakıflar ve Din İşl. Em. Derneği Başkanı
 

 

  Türkiye'de (İstanbul) tedavi olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki yazıda görüldüğü şekilde müracaat edip indirimli hizmetten faydalanabilirler.

  K.K.T.C polis derneği çalışanları emeklileri ve yakınları için İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen tedavi ve sağlık uygulamaları için Doç. Dr. Bülent Aksoy ve dernek arasındaki iş birliği protokolünün ana taslağıdır.

  Bu iş birliği çerçevesinde hasta ve hasta yakınları Doç. Dr. Bülent Aksoy ve ekibi ile telefon faks ve e-mail kanalı ile ön temasları sağladıktan sonra hastalığın durumuna göre teşhis tedavi ve konsültasyon yapılmak üzere ilgili merkezlere yönlendirilecektir.Bu merkezler teşhis için;

1. Echomar görüntüleme merkezi

2. Vizyon görüntüleme merkezi

3. Centermed görüntüleme merkezi olarak

Yataklı tedavi kurumu olarak ve hastanın sağlık durumunu gerekliliğine göre değişmek üzere

1. Bayındır tıp merkezi

2. Memorial hastanesi

3. Hizmet hastanesi

4. Hattat hastanesi olarak planlanmıştır.

  Bütün hastaların ödemeleri hastalar tarafından hizmet bitimi sonunda fatura karşılığı yapılması ön görülmüştür.

  Yapılacak ödemeler bütün bu kurumların cari fiyatlarının % 20 ile % 30 arasında indirimli olarak uygulanacaktır.

  İstanbul'a transfer edilecek hastaların Bayındır hastanesindeki hizmetleri hastane tarafından hava alanından araçla alınarak gerçekleştirilecektir.

  Ön bir protokol olan bu çerçeve hizmet akışı sırasında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere değiştirilebilir.

Durumu bildirir rapordur.

Saygılarımla

Doç Dr. Bülent Aksoy

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Levent Yeni Sülün Sok. 9. Aralık No.79

Beşiktaş İstanbul

Beşiktaş V.D. 035 006 4258

Cep: 0532 2415681
 

 

Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Türker Ozankaya imzalı yazı üyelerimizin bilgisine getirilir.

 

Emekliler haftası kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak 4 Temmuz gecesi düzenlenmekte olan yemekli sosyal etkinliğimiz, Hükümetin emekli maaşlarından vergi kesilmesi yönündeki kararı nedeni ile iptal edilmiştir. Emekliye yılda bir kez olsun eğlenme hakkını çok görenleri bir kez daha kınar, üyelerimizden özür dileriz.

EMEKLİ DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ

Emekli Mücahitler Derneği

Emekli Astsubaylar Derneği

Emekli Polisler Derneği

Emekli Subaylar Derneği

K.T Emekliler Cemiyeti

Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği

 

Üyelerimize Oraç Turizm 1 Şubat 2010 - 1 Şubat 2011 tarihleri arasında indirimli tarife uygulamaya başlamıştır. Yapılan Protokol aşağıdadır. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

PROTOKOL

  İş bu antlaşma gereği, K.K.T.C. Emekli Polisler Derneği ile Oraç Turizim arasındadır. 1 Şubat 2010 ve 1 Şubat 2011 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Dernek bu antlaşma çerçevesinde sadece kendi üyelerinin menfaatlerini koruyacaktır. Bu antlaşmadan Derneğinhiçbir maddi menfaati olmayacaktır.

Antlaşma şartları aşağıdaki gibidir.

1. Uçak biletlerinde 10 TL (10 Türk Lirası) indirim.

2. Yapılacak Türkiye Kültür Tur ücretlerinden %20 indirim.

3. Gemi seyahatlerinde %3 indirim.

4. Gemi biletlerinde %5 indirim.

5. Uçak biletlerinde 3 taksit ödeme kolaylığı.

6. Turlarda 10 taksit ödeme imkanı.

7. Otel rezervasyonlarında taksit ödeme imkanı.

8. Avrupa turlarında %10 indirim.

9. Yukarıdaki indirimlerden üye yakınları da (eşleriçocukları) faydalanacaktır.

10. Üye belgesi ibraz edilmelidir. 

Oraç Turizm - Tijen ORAÇ

KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Müdür Genel Başkan - Nuri ANDAÇ

 

Devletimizin kuruluşunun 26. kuruluş yıldönümü nedeniyle Dernek olarak yayınladığımız mesaj aşağıdadır.

KKTC Emekli Polisler Derneği olarak Devletimizin 26. kuruluş yılını kutlarız.

Devletimizin gelişip büyümesi ve bizi onurlu bir barışa götürmesi en içtendileğimizdir.

Bu hedefe varmak için birlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdürmemiz gerektiği inancı içerisinde tüm halkımıza mutlu ve huzurlu bir gelecek dileriz.

KKTC Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu
 

 

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_counterBugün633
mod_vvisit_counterDün224
mod_vvisit_counterBu Hafta1967
mod_vvisit_counterGeçen Hafta4208
mod_vvisit_counterBu Ay9797
mod_vvisit_counterGeçen Ay25174
mod_vvisit_counterToplam566630

Kimler Online

Şu anda 12 konuk çevrimiçi