http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6622211.jpglink
http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6915292.jpglink
http://www.kktcempolder.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6207233.jpglink

Başbakanı Ziyaret

Emekli Polisler Derneği Genel Başkan Öncel ÜNEY’in Konuşması Sayın başbakanım yeni göreve gelen koalisyon hükümetini kutlar şahsınızda tüm kabine üyelerine Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz. Emekli denildiğinde yaşamımızın en Devamı...

Genel Merkezimizin Açılışı

Eski Trafik Şubesi (Arun un fabrikası karşısı) Polis Genel Müdürlüğü tarafından derneğimize tahsis edilmiştir. 05.11.2013 tarihinde yapılan açılış töreninde Dernek başkanımız Öncel ÜNEY ile Polis Genel Müdürü Ahmet ZAİM birer konuşma Devamı...

Acar ile Demir Ziyareti

30.08.13 – 02.09.13 tarihleri arasında T.C. Polis Emeklileri Derneği Başkanı Sayın Mustafa Acar ile Dernek Dergisi Sayfa Müdürü Cengiz Demir, Derneğimizin davetlisi olarak K.K.T.C’ni ziyaret etmişlerdir.         Devamı...

Başbakanı Ziyaret Genel Merkezimizin Açılışı Acar ile Demir Ziyareti
Home
İngilizce Bilmeyen Polis Olamayacak

İngilizce Bilmeyen Polis OlamayacakPolis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle polise yeni vizyon getiriliyor.

İngilizce bilmeyen polis olamayacak

(2 Şubat 2013 tarihli Havadis Gazetesi’nden alıntı.)

İNGİLİZCE KOŞUL OLDU...

Yasada yapılan değişiklikle, polis memuru atanma şartına İngilizce bilme koşulu getirtildi. Bu koşul bir istisna olarak 3 yıl süreyle teşkilat içinde yer alan ve terfi edecek olan polislerde istenmeyecek.

TERFİ KOŞULLARI...

Yasada yapılan değişiklikle, terfi edecek polislerde aranan sicil puanı 75’ten 70’e düşürüldü. Polis olma vasfını sürdürmek için gereken sicil puan ise yasada 60 olarak belirtildi. Terfi etmenin ön koşulu olan yeterlilik sınavının geçerlilik süresi ise 2 yıla düşürüldü.

Devamını oku...
 
Emekliler de zamma karşı

Emekliler de zamma karşıElektiriğe yapılan okkalı zam Emekli dernekleri Eşgüdüm Komitesi olarak kınadı. Kınama ile ilgili basın bildirisi ektedir.

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi, hükümetin elektriğe ortalama yüzde 27 zam karını kınadı. Derneğin, zam karan geri alınana kadar mücadele edeceği vurgulandı.

Devamını oku...
 
Kemal Hıfzıoğlu Sokağı

Kemal Hıfzıoğlu SokağıEmekli Genel Müdürümüz, değerli üyemiz Kemal Hıfzıoğlu’nun ismi belediye katında yapılan girişimler sonucu Eylül 2013 tarihinde Lefkoşa’da Zübeyde hanım caddesi üzerindeki isimsiz sokağa verilmiştir.

Lefkoşa Türk Belediyesinin konu ile ilgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

 
Maaşlar artacak

Polis memurlarına ‘tehlike iş güçlüğü görev riski ödeneği’ verilmesine ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı.

Resmi Gazete’de 30 Ocak’ta yayınlanarak yürürlüğe giren Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasası, polislere yaptığı işe göre maaşlarının yüzde 3 ile 7 arasında tehlike iş güçlüğü görev riski ödeneği verilecek.

Aynı yasa, polis müdür muavini kadrosu 23’den 26’ya çıkarılırken; polis memuru kadrosu 2 bin 291’den 2 bin 288’e düşürdü. Yasa, polis müdürü ve müdür muavini mevkileri için aranan niteliklerde değişiklik yaptı.

Yasal değişikliğe göre; 7 Mayıs 1985’ten önce atanan polis memurların emekli ikramiye ve menfaatlerinin hesaplanmasında birleşik çalışma ödeneği ve Tehlike, İş Güçlüğü ve Görev Riski ödeneği de dikkate alınacak.

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2013’ten 31 Aralık 2013’e kadar öngörülen tehlike iş güçlüğü görev riski ödeneklerin yüzde ellisini; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise yüzde yüzünün ödenmesini öngörüyor.

Not: Yapılan girişimler sonucu yasa kapsamında olan üyelerimize de gerekli uygulamalar yapılacaktır.

 

Anket

K.K.T.C Emekli Polisler Derneği Faaliyetlerini Nasıl Buluyorsunuz?
 

Duyurular

Gönyeli’de faaliyet gösteren Kolon British Hospital Limited Hastanesi (Eski Medikent Hastanesi) ile Derneğimiz arasında aşağdaki protokol imzalanmıştır.

Üyelerimizin bilgisine getirilir.

Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi

1- Taraflar

A- Kolan Brıtısh Hospıtal Ltd.

Atatürk Cad.no:13 Gönyeli / Lefkoşa

(Adresinde mukim, bundan böyle HASTANE olarak anılacaktır.)

B- Emekli Polisler Derneği

Atatürk Stadyumu Altı / Lefkoşa

(Adresinde mukim, bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.)

2- Sözleşmenin Konusu

Firma'ya ait iş yerlerinde çalışan işçi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri ile iş yeri sınırları içinde hastalanan, kaza geçiren ziyaretçilerin ayakta ve /veya yatarak tedavilerini kapsar.

3- Sözleşme Şartları

A. Firmanın iş bu sözleşme ile yükümlülüğünü üstlendiği hastaların, hastane'ye müraacatında firmanın yazılı ve yetkili imzasını taşıyan kaşeli bir kağıt ve hasta kimliğini kanıtlayan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi kimlik belgesinin, hasta tarafından ibrazı şarttır. Ancak acil servise getirilen hastalar da kaşeli kağıt hastane'ye sonrada ibraz edilebilir

B. Kaşeli kağıt ile gelen hastalardan, hastane tarafından herhangi bir avans talebinde bulunmadan hasta kabul işlemleri yapılır.

C. Hasta kabulü, hastanın şirket kimliği veya firmayı temsil eden yetkili şahsın imzaladığı kaşeli kağıt veya acil rumlarda sözlü onayı ile olacaktır firma tarafından onay verecek yetkili kişiler: Gündüz saatlerinde, Öncel ÜNEY (0533 869 6120) - Gece saatlerinde, ..... (...)

Olarak belirlenmiştir ilerleyen dönemlerde yetkili kişilerin isimlerinde yapılan değişiklik yazılı olarak hastane sorumlularına bildirilecektir verilecek numaralara ulaşım 24 saat sağlana bilmelidir yetkili kişilere ulaşılamaması durumunda hastane sorumlu değildir.

D. Firmanın kabul ettiği hastalar için hastanede kaldığı sürece uygulanacak tıbbi ve cerrahi tedaviler, hemşirelik bakımı ve diğer hizmet bedelleri hasta çıkışında sözleşme koşullarına uygun olarak firmaya fatura edilecektir hastane, yapılacak tedavi ve bedeli hakkında firma yetkilisini, tedavinin aciliyeti yok ise tedaviden önce acil durumlarda tedaviye başladıktan sonra bilgilendirecek ve firma yetkilisinin onayını alacaktır. Firma yetkilisinden onay alınmaması halinde firma ödeme yükümlülüğünü yerine getirmez. Acil olarak kaşeli kağıt olmadan hastane'ye getirilen hastalar için telefon irtibatı ile alınan sözlü onaylar nöbetçi idare amiri tarafından tarih ve iletişim saati de belirtilmek sureti ile yazılı olarak kayda alınıp, imzalanmaları durumunda aynen yazılı onay gibi geçerli olur.

E. Yatan hastalara yattığı süre boyunca ilaç ve serum temini hastane eczanesi tarafından sağlanacaktır.

F. Hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler hastane olanakları kullanılarak yapılacak, hastane olanaklarının yetersiz kaldığı hallerde(tıbbi bakımdan acil durumlar hariç) firma haberdar edilerek, hasta başka bir sağlık merkezine sevk edilecektir. Hastane doktorunun raporu ile tavsiye edilecek tıbbi bakımlar ve acil durumlarda hastanenin her türlü girişimi, hastanenin firmayı bilgilendirmesi ve firma tarafından yazılı veya sözlü onaylanması sonucu gerçekleşecektir.

G. Hastane firma iş göreni ve l.derece yakınlarına, uyguladığı cari fiyatlar üzerinden tüm muayene, teşhis, tedavi ve ameliyatlar için %20 indirim yapmayı kabul eder.

H. Hastanenin ambulansı hasta transferi olanağı sağlayacaktır. Firma ile hastane arası transferi firmaya fatura edilmeyecek olup, herhangi bir ücret talep edilemeyecektir. Firma ile hastane harici hasta transferi gerekir ise firma onayı alındıktan sonra transfer ücretine % 20 indirim yapılacaktır.

I. Hastanın taburcu edildiği tarih itibari ile hastanece düzenlenecek fatura karşılığında taburcu esnasında firma tarafından 30 günlük çek yada senet verilecektir.

J. Hastane, firma hastalarına sunduğu hizmetleri, diğer hasta gruplarına sunduğu hizmetlerle aynı kalite ve hizmet anlayışıyla sunacaktır.

4- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme imza tarihten itibaren l (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan biri sebep göstermeksizin en az 15 gün önce karşı tarafa bildirmek sureti ile sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme hitamından 15 gün evvel sözleşmenin feshi karşı tarafa ihbar edilmediği takdirde sözleşme aynı şartlarda aynı süre için yenilenmiş sayılır.

Sözleşmenin sonlanması (süre bitimi, fesih vb.) durumunda devam etmekte olan müdahale, tedavi vb. sözleşme içeriği tıbbi hizmet varsa, tıbbi hizmet sonlanana kadar sözleşme şartları geçerli olacaktır.

5 - Firmanın Sevk ve Onay Yetkisi

Firma adına hastaneye gönderilen sevk belgesinde, firmayı temsilen ortaklardan birinin veya firmanın yetki verdiği müdür veya şef düzeyinde çalışmakta olan birisinin firma kaşesi üzerine atacağı imza yeterli olacak ve firma imzaya yetkili kişilerin isim ve imza örneklerini hastaneye bildirilecektir. İmza ve yetki değişikliklerinin hastaneye zamanında bildirilmemesi nedeni ile yetkisiz imza taşıyan sevk ve onay belgeleri ile yapılan işlem bedellerinden firma sorumluluğu kabul eder. Tarafların yasal tebligat adresi, madde 2 de yer alan adreslerdir.

6- Son Hükümler

1. İşbu sözleşme ile firmanın hastaneye göndereceği hasta sayısı hususunda herhangi bir taahhüdü yoktur.

2. Taraflar, bu sözleşmedeki hak ve sorumluluklarını 3.kişilere devredemez.

3. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mahkeme ve İcra Daireleridir.

4. İşbu sözleşme tarafların karşılıklı mutabakat beyan ve ikrarları ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve .................Tarihinde imza edilerek taraflara birer suret verilmiştir.

 

KOLAN BRITISH HOSPITAL LTD.

MŞ 15790

 

 

Mikrolab Laboratuarı ile yapılan sözleşme aşağıda görüldüğü gibidir. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

Mikrolab Laboratuar Hizmetleri Ltd. ile Polis Emeklileri Derneği İşbirliği Protokolü;

Polis Emeklileri Derneği ile MİKROLAB Tıbbi Tahlil Laboratuarı arasında Polis Emeklileri Derneğine ait üye ve birinci derecede yakınlarının aşağıdaki şartlara bağlı olarak yararlanması için bu protokol taraflarca imzalanır.

ŞARTLAR:
1-  Ekteki listede yazılı tahliller belirtilen ücretlerden %20 indirim oranları kadar azaltılarak uygulanır,
2-  Ekteki listede belirtilmeyen tüm testler bu indirimden muaftır.
3-  Protokol 11.07.2012 tarihinden itibaren bir yıl sure ile geçerlidir.

Liste İçin Tıklayınız....

MikroLab Laboratuar Hizmetleri Ltd..   Polis Emeklileri Derneği

 

Girne'de bulunan Lokalimiz yanındaki iki odalı Misafirhanemiz üyelerimiz ile halkımızın hizmetindedir.

Geniş Bilgi: 0392 223 23 90 ve 0392 223 76 37 numaralı telefonlardan öğrenilebilir

 

Mehmetçik Bölge Sorumlumuz Osman Zorlu’nun yoğun işleri nedeniyle ayrıldığı bölge sorumluluğu görevine Ahmet Karagözlü atanmıştır. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

 Tel: 0533 8248883

 

Dernek Başkanımız Öncel Üney açık kalp ameliyatı geçirmiş olup istirahatte bulunmaktadır. Dernek Başkanlığı görevini 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararı ile Özel Kasapoğlu yürütmektedir. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

 

Tüzüğümüz gereğince Mayıs 2012 tarihinde Genel Kurulumuz yapılacaktır. Genel Kurulumuza katılarak öneri ve görüşlerinizi bildirmenizi bekleriz.

KKTC Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu
 

 

Cyprus Life Hospital ve Emekli Polisler Derneği arasında yeni işbirliği antlaşması yapılmıştır. Üyelerimizin Bilgisine Duyrulur.

 

 

28 Ocak 2011 Cuma günü
Saat 11.30’da

İnönü Meydanı’nda toplanıyoruz

Bu Katılım

Eşel Mobil'i önce iki aydan altı aya, daha sonra ise önce altı ay sonra da bir yıl süre ile donduranlara;

Bu katılım, verdikleri sözleri unutarak, maaşlarımızı acımasızca vergi kapsamına alanlara;

Bu katılım, Anayasa'ya aykırı olarak maaşlarımızdan dört ay kesinti yaptıktan sonra 13. maaşlarımızı da vergilendirerek ödemeyi planlayanlara;

Hayat Pahalılığının ikinci bir kez daha altı ay süre ile dondurulmasından Emeklileri sorumlu tutanlara;

Bu katılım, yeni Barem Sistemi ile 01 Ocak 2011 tarihinden sonra istihdam edilecek olanları sürünmeye mahkum edenlere;

Bu katılım, her türlü uyarıyı göz ardı ederek bizlerle hiç istişare etmeden kararlar alanlara;

Bu katılım, Demokratik, laik bir Hukuk Devletinde iktidar olduklarını unutarak her türlü Hukuk dışılığa başvuranlara karşıdır...

Bu katılım, tüm bunları yapanlara yeter, artık durunuz demek içindir.

İKTİDARA SESLENİYORUZ

Yanlışlarınıza son veriniz. Sivil Toplum Örgütleri ile Diyalog başlatınız.

Tek başınıza karar almaktan vazgeçiniz.

Anayasaya ve Yasalara bağlı kalınız.

Ve SON SÖZ

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi olarak, gerek Ekonomik, gerekse Siyasi sorunlarımızın ancak Anavatanımız Türkiye'nin desteği ile çözümlenebileceğine inandık ve İnanmaya devam edeceğiz.

Bizler tüm haksız uygulamalardan Demokratik Seçimlerle İktidara gelen Hükümeti sorumlu tutuyoruz.

Bizler kazanılmış haklarımızın iadesi ve Destimizi zayıflatacak yanlış kararların geri alınması için meydanlardayız.

Bu görüş ve düşüncelerle tüm Emeklilerimizi 28 Ocak 2011 Cuma günü saat: 10.30'da

Şehitler Anıtı yanında (Emekli Subaylar Derneği Önünde - Eski Kırıkkale Binası) bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti'nin Gazimağusa, Gime ve İskele Lokallerinin önünden hareket edecek olan otobüslerden tüm emeklilerimiz yararlanabilecektir.

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi

Mehmet Salih Direktör

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı

Mustafa Tolga

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Başkanı

Esen Ömürlü

G.K.K. Em. Astsubaylar Der. Başkanı

Öncel Üney

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı

Alper Önel

G.K.K Em. Sb. Derneği Başkanı

Derviş Coşkuner

Vakıflar ve Din İşl. Em. Derneği Başkanı
 

 

  Türkiye'de (İstanbul) tedavi olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki yazıda görüldüğü şekilde müracaat edip indirimli hizmetten faydalanabilirler.

  K.K.T.C polis derneği çalışanları emeklileri ve yakınları için İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen tedavi ve sağlık uygulamaları için Doç. Dr. Bülent Aksoy ve dernek arasındaki iş birliği protokolünün ana taslağıdır.

  Bu iş birliği çerçevesinde hasta ve hasta yakınları Doç. Dr. Bülent Aksoy ve ekibi ile telefon faks ve e-mail kanalı ile ön temasları sağladıktan sonra hastalığın durumuna göre teşhis tedavi ve konsültasyon yapılmak üzere ilgili merkezlere yönlendirilecektir.Bu merkezler teşhis için;

1. Echomar görüntüleme merkezi

2. Vizyon görüntüleme merkezi

3. Centermed görüntüleme merkezi olarak

Yataklı tedavi kurumu olarak ve hastanın sağlık durumunu gerekliliğine göre değişmek üzere

1. Bayındır tıp merkezi

2. Memorial hastanesi

3. Hizmet hastanesi

4. Hattat hastanesi olarak planlanmıştır.

  Bütün hastaların ödemeleri hastalar tarafından hizmet bitimi sonunda fatura karşılığı yapılması ön görülmüştür.

  Yapılacak ödemeler bütün bu kurumların cari fiyatlarının % 20 ile % 30 arasında indirimli olarak uygulanacaktır.

  İstanbul'a transfer edilecek hastaların Bayındır hastanesindeki hizmetleri hastane tarafından hava alanından araçla alınarak gerçekleştirilecektir.

  Ön bir protokol olan bu çerçeve hizmet akışı sırasında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere değiştirilebilir.

Durumu bildirir rapordur.

Saygılarımla

Doç Dr. Bülent Aksoy

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Levent Yeni Sülün Sok. 9. Aralık No.79

Beşiktaş İstanbul

Beşiktaş V.D. 035 006 4258

Cep: 0532 2415681
 

 

Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Türker Ozankaya imzalı yazı üyelerimizin bilgisine getirilir.

 

Emekliler haftası kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak 4 Temmuz gecesi düzenlenmekte olan yemekli sosyal etkinliğimiz, Hükümetin emekli maaşlarından vergi kesilmesi yönündeki kararı nedeni ile iptal edilmiştir. Emekliye yılda bir kez olsun eğlenme hakkını çok görenleri bir kez daha kınar, üyelerimizden özür dileriz.

EMEKLİ DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ

Emekli Mücahitler Derneği

Emekli Astsubaylar Derneği

Emekli Polisler Derneği

Emekli Subaylar Derneği

K.T Emekliler Cemiyeti

Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği

 

Üyelerimize Oraç Turizm 1 Şubat 2010 - 1 Şubat 2011 tarihleri arasında indirimli tarife uygulamaya başlamıştır. Yapılan Protokol aşağıdadır. Üyelerimizin bilgisine getirilir.

PROTOKOL

  İş bu antlaşma gereği, K.K.T.C. Emekli Polisler Derneği ile Oraç Turizim arasındadır. 1 Şubat 2010 ve 1 Şubat 2011 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Dernek bu antlaşma çerçevesinde sadece kendi üyelerinin menfaatlerini koruyacaktır. Bu antlaşmadan Derneğinhiçbir maddi menfaati olmayacaktır.

Antlaşma şartları aşağıdaki gibidir.

1. Uçak biletlerinde 10 TL (10 Türk Lirası) indirim.

2. Yapılacak Türkiye Kültür Tur ücretlerinden %20 indirim.

3. Gemi seyahatlerinde %3 indirim.

4. Gemi biletlerinde %5 indirim.

5. Uçak biletlerinde 3 taksit ödeme kolaylığı.

6. Turlarda 10 taksit ödeme imkanı.

7. Otel rezervasyonlarında taksit ödeme imkanı.

8. Avrupa turlarında %10 indirim.

9. Yukarıdaki indirimlerden üye yakınları da (eşleriçocukları) faydalanacaktır.

10. Üye belgesi ibraz edilmelidir. 

Oraç Turizm - Tijen ORAÇ

KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Müdür Genel Başkan - Nuri ANDAÇ

 

Devletimizin kuruluşunun 26. kuruluş yıldönümü nedeniyle Dernek olarak yayınladığımız mesaj aşağıdadır.

KKTC Emekli Polisler Derneği olarak Devletimizin 26. kuruluş yılını kutlarız.

Devletimizin gelişip büyümesi ve bizi onurlu bir barışa götürmesi en içtendileğimizdir.

Bu hedefe varmak için birlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdürmemiz gerektiği inancı içerisinde tüm halkımıza mutlu ve huzurlu bir gelecek dileriz.

KKTC Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu
 

 

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_counterBugün208
mod_vvisit_counterDün267
mod_vvisit_counterBu Hafta2604
mod_vvisit_counterGeçen Hafta1991
mod_vvisit_counterBu Ay7379
mod_vvisit_counterGeçen Ay47184
mod_vvisit_counterToplam539038

Kimler Online

Şu anda 5 konuk çevrimiçi